Học hàm, học vị, chuyên ngành:

Cử nhân Y tế công cộng (2019 - Đại học Y tế công cộng)

Lĩnh vực chuyên môn chuyên sâu:

Kinh tế Y tế, Đánh giá Công nghệ Y tế

Hồ sơ khoa học:

CN. Nguyễn Mạnh Hùng có hơn 2 năm kinh nghiệm hỗ trợ thiết kế và triển khai các nghiên cứu về Y tế công cộng và nghiên cứu lâm sàng (bao gồm viết đề cương nghiên cứu, thiết kế công cụ thu thập số liệu, phân tích số liệu, viết báo cáo, viết bài báo và trình bày) trong thời gian công tác với vai trò Hỗ trợ nghiên cứu và Nghiên cứu viên của nhiều nghiên cứu của các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế, như trường Đại học Y tế công cộng (HUPH), trường Đại học Newcastle - Úc (UoN), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Trung tâm Nông nghiệp Nhiệt đới Quốc tế (CIAT) và Viện Nghiên cứu và Đào tạo về Tiêu hóa, Gan mật (IGH).

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0465-3423

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Hung_Nguyen267  

Liên hệ:

Email: manhhungng.97@gmail.com

Chủ đề :