Học hàm, học vị, chuyên ngành:

Cử nhân Y tế công cộng (2017 – Trường Đại học Y tế công cộng)

 Chức danh và vị trí công tác: 

  • Học viên Thạc sĩ, Khoa Y tế công cộng, Trường Đại học Y, Đại học Yonsei
  • Trợ lý nghiên cứu, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe, Trường Đại học Y tế công cộng

 

Lĩnh vực chuyên môn chuyên sâu:

Dịch tễ, thống kê y sinh học

Hồ sơ khoa học:

CN. Hoàng Mạnh Thắng có khoảng 2 năm kinh nghiệm trong việc thiết kế và thực hiện các nghiên cứu y tế công cộng, bao gồm viết đề cương nghiên cứu, hỗ trợ thiết kế công cụ thu thập số liệu, điều phối và giám sát triển khai thực địa thu thập số liệu, phân tích số liệu, viết báo cáo).  CN. Hoàng Mạnh Thắng quan tâm tới các nghiên cứu đánh giá mối liên quan của biomarker hoặc các yếu tố môi trường và các vấn đề sức khỏe như béo phì, các bệnh tim mạch.

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1977-0876

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Thang_Hoang17

Liên hệ:

Email: hoangmanhthang95@gmail.com

Chủ đề :