Học hàm, học vị, chuyên ngành:

Bác sỹ Răng Hàm Mặt (2017-Trường Đại học Y Hà Nội)

Chức danh và vị trí công tác:

Nghiên cứu viên – Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe – Đại học Y Tế Công Cộng

Lĩnh vực chuyên môn chuyên sâu:

Phương pháp nghiên cứu khoa học y học và kinh tế y tế 

Hồ sơ khoa học:

BS. Trần Thi Phụng có hơn 3 năm kinh nghiệm tham gia thiết kế và thực hiện các nghiên cứu y tế công cộng, tập trung vào bệnh không lây nhiễm và các yếu tố nguy cơ. Các nghiên cứu mới triển khai gần đây Bs. Phụng tham gia với vai trò Nghiên cứu viên hoặc Điều phối viên thường tập trung vào các nghiên cứu tổng quan hệ thống, tác động của các chính sách kiểm soát thuốc lá đối với hành vi của người hút thuốc, ảnh hưởng của COVID-19 lên một số cộng đồng, và triển khai nghiên cứu dự án liên quan đến xây dựng mô hình đanh giá kinh tế y tế.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9107-5758

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Phung_Tran_Thi

Liên hệ:

Trường Đại học Y tế công cộng, Bộ Y tế, Số 1A, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Email: ttp1@huph.edu.vn

Chủ đề :