Học hàm, học vị, chuyên ngành:

Bác sỹ Y học Dự phòng (2015-Trường Đại học Y Hà Nội)

Chức danh và vị trí công tác: 

  • Học viên Thạc sĩ Y tế Công cộng trường Đại học Umea, Thuỵ Điển
  • Nghiên cứu viên Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khoẻ (CPHS), Đại học Y tế Công cộng (2019-2020)
  • Nghiên cứu viên Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng (RTCCD) (2016-2018)

Lĩnh vực chuyên môn chuyên sâu:

Phương pháp nghiên cứu khoa học y học, dịch tễ học và triển khai can thiệp cộng đồng

Hồ sơ khoa học:

BS. Hoàng Hồng Hạnh có 5 năm kinh nghiệm trong hỗ trợ nghiên cứu (viết đề cương, xây dựng bộ công cụ, thu thập, phân tích số liệu, viết báo cáo) và triển khai can thiệp cộng đồng cùng các cơ quan, tổ chức như Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Quỹ Grand Challenges Canada,… và các trường Đại học, viện nghiên cứu trong nước và quốc tế. BS.Hạnh hiện đã tham gia 10 bài báo khoa học trên các tạp chí khoa học có phản biện quốc tế.

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4587-4230

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Hanh_Hoang21 

Liên hệ:

Email: hoanghanh1511@gmail.com 

Chủ đề :